“Al je worstelen is slechts een voortdurende beproeving van je geduld en van je reeds verworven kracht in eigen wil.”

Bô Yin Râ, Het Boek van de Levende God.  

HOME

Bô Yin Râ is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken, die van 1876 tot 1943 leefde in Duitsland en Zwitserland. Tijdens zijn leven was Bô Yin Râ tegelijk bewust in zowel het aardse als het eeuwige leven. Het was het doel van de schrijver deze ervaring en zijn weten omtrent het eeuwige ter beschikking te stellen aan wie er voor openstaat.

Het hoofdwerk van Bô Yin Râ bestaat uit tweeëndertig boeken die gedurende de jaren 1919-1936 verschenen. Zonder een school of een nieuw ‘systeem van denken of geloven’ te verkondigen, toont Bô Yin Râ vanuit verschillende gezichtspunten de weg waarlangs de mens zich weer bewust kan worden van zijn onvergankelijke geestelijkheid. Ook de levensproblemen van het individu en de samenleving verschijnen in een nieuw licht.

ACTUEEL

Een Boeiende Essay van Rob van der Hoeden over het vertalen van de boeken van Bô Yin Râ
en iets over hemzelf kunt u hier downloaden als pdf file. 

Nieuwe Publicaties

Titel: Psalmen

In een herziene hedendaagse vertaling van Rob van der Hoeden en fraai ingebonden uitgave.

Meer inhoudelijke informatie over dit boek vindt u op de pagina: Het Leerwerk

Titel: Lichtstralen

Een verzameling teksten van en over Bô Yin Râ: artikelen en gedichten uit tijdschriften,, citaten uit brieven, notities en opmerkingen. Samengesteld en vertaald door Rob van der Hoeden.

Meer inhoudelijke informatie over dit boek vindt u op de pagina: Buiten Het Leerwerk 

De Nieuwsbrief

De stichting geeft met regelmaat een nieuwsbrief uit om u op de hoogte te brengen van recente ontwikkelingen en uitgaven van nieuwe vertalingen. Hieronder kunt u de meest recente nieuwsbrieven direct downloaden door op de datum te klikken: SEPTEMBER 2022

Wilt u in de toekomst de nieuwsbrief ook ontvangen, dan kunt u zich via DEZE LINK daarvoor aanmelden.