Titel: Het Boek van de Koninklijke Kunst

Jubileum uitgave van de Stichting tot het bevorderen van de uitgaven van de werken van Bô Yin Râ.

 

Het boek van de Koninklijke Kunst is een manifestatie van geestelijke kracht. Het leert, zonder dwaze oefeningen of systemen, een koninkrijk der liefde te scheppen, dat al het vergankelijke zal overleven. Deze tweetalige editie komt tegemoet aan de wens van lezers om naast de vertaling ook de oorspronkelijke Duitse versie te hebben.

 

Flaptekst: Bô Yin Râ behoorde tot de unieke gemeenschap van de Stralenden van het Oerlicht. De zeldzame mensen zoals hij, die zich al vóór hun geboorte in het aards bestaan verplicht hebben tot het reddingswerk van de eeuwige liefde, maken krachten vrij voor iedereen die daar met wil en daad om vraagt, of hij de hem toevloeiende hulp nu naar zijn eigen religieuze voorstelling benoemt of niet.

 

Inhoudsopgave

 

De drie geschriften: Het licht van himavat en de woorden van de meesters. Uit de landen van de stralenden. De wil tot vreugde. Hoofdstukken: Zoek je het licht. De Stralende tot de zoekende. De oogst. Het oneinigvoudige Ene. Ken jezelf. Over de geestelijke meesters. Gevaar der ijdelheid. In je ziel is een kleine poort. De drempel. De vraag van de koning. De tocht door de bergen. Paasnacht. Eenwording. God leeft in vreugde. Aan allen die naar het licht streven! De leer. Slotakkoord.

 

Tweetalige editie Duits / Nederlands, gebonden met stofomslag, 21 x 15 cm., 232 pag., 2019.

 

Vertaling: Rob van der Hoeden.

 

Klik HIER om het eerste hoofdstuk (deel) en de inhoudsopgave - van dit boek - als pdf te downloaden.

 

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.