Titel: Wegwijzers

Nauwelijks is men met het lezen van dit boek begonnen, of er ontstaat een aangenaam gevoel van evenwichtige harmonie, van natuurlijkheid en geestelijke bezinning. Het boek behandelt verschillende thema's zoals: hoe men zou moeten lezen, het verschijnsel brief, het vermogen zieken te genezen, persoonsverheerlijking, gevaren van de mystiek. De afsluitende teksten 'in gebonden stijl' bevatten leergedichten met een aforistische inslag, die - met het eeuwige als middelpunt - in het dagelijks leven van betekenis kunnen zijn.

 

'Wie echter....iets geestelijks in een diep-innerlijk beleven van zijn ziel heeft ervaren, koestert niet langer de wens dat het zich openbaart in een verschijnsel van de uiterlijke wereld, want de openbariing die hij had was van een soort die menig schouwende zo gelukkig heeft gemaakt dat hij dacht dat de gehele wereld niets dan schijn en bedrog was vergeleken met de heldere werkelijkheid die hij in zichzelf had ervaren.'

 

Inhoudsopgave

 

Belofte. Verschijnsel en belevenis. Inzicht en onderricht. Leren lezen. Brieven. Persoonsverheerlijking. De drang tot kritiek. Wie was Jacob Böhme? Het vermogen zieken te genezen. Gevaren van de mystiek.

 

In Gebundener Rede * In Gebonden Stijl: 22 inzichten in het Duits en Nederlands.

 

212 pag. / Pb. met flappen en losse rug, 2020 / 18,3 x 12 cm. / Vertaling: Rob van der Hoeden

 

 

Klik HIER voor een eerste impressie en de inhoudsopgave - van dit boek - als pdf.

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.