Titel: Het boek van De Liefde

“Hier zal gesproken worden over een kracht, die in de geest alle krachten van de aarde regeert, over een kracht die al heel weinigen in zichzelf ervaren, daar men weliswaar veel kent wat men ‘liefde’ noemt, doch zich daarmee gemakshalve tevreden stelt, zonder de eigen diepte te doorgronden, waarin juist de kracht der liefde zich zou kunnen openbaren. Alleen hij die in zichzelf deze diepte doorgrondt, zal daar ook de kracht van de wijze liefde-leer vinden, die voor hem door de oude teksten der heilige boeken wordt bewaard.”

 

Inhoudsopgave

 

De grootste Liefderijke. Over het Oervuur van de liefde. Verlossingslicht. De scheppingskracht van de liefde.

 

104 pag. / Pb., 2008 / 18,3 x 12 cm Vertaling: M. ter Marsch-Keen, 2e druk, bewerkt door Pieter M.G. van Exter

 

Klik HIER om het boek rechtstreeks te bestellen bij Aurora Productions.