“Liefde is het streven naar eenmaking van al het afgescheidene.”

Bô Yin Râ, Het Boek van de Koninklijke Kunst.  

OVER BÔ YIN RÂ

Bô Yin Râ is de geestelijke naam van de schrijver en kunstschilder Joseph Anton Schneiderfranken, die van 1876 tot 1943 leefde in Duitsland en Zwitserland.

WAAROM IK MIJN NAAM DRAAG

[…] “Eens en voor al zij gezegd dat het hier niet gaat om drie woorden, uit de ‘betekenisʼ waarvan men een of ander geheim kan puren, al behoren de drie lettergrepen dan ook tot de taalwortels van een oude taal, maar dat ze alleen daarom mijn naam vormen, die mij naar de gestalte als geestesmens toebehoort, omdat hun klankwaarde met de aard van mijn wezen overeenkomt, zoals een bepaalde combinatie van noten een bepaald akkoord weergeeft.”

Klik HIER voor een volledige te downloaden weergave van deze tekst, als pdf file.

HOE MIJN NAAM UIT TE SPREKEN

De ‘Y’ in ‘Yin’ moet als de Duitse ‘Ü’-klank (Ned. uu) worden uitgesproken, gelijkend op het Oudhoogduitse woord ‘Win’, en kan niet door een ‘J’ worden vervangen. De accenten (dakje, accent circonflexe) boven de ‘o’ in Bô en de ‘a’ in Râ geven aan dat deze gerekt dienen te worden uitgesproken. 

OVER DE BOEKEN DIE IK SCHREEF

[…] “Voorts moet ik erop wijzen dat het in al mijn geschriften altijd gaat om twee complexe groepen van mededelingen, die men scherp van elkaar dient te onderscheiden: enerzijds om datgene wat voor mij onmiskenbaar ervaringsgoed bleek, dat voor allen bereikbaar is, ook al hangen hier de inhoudelijke reikwijdte en diepte van de mogelijke ervaring telkens af van de aard van het individu, – en anderzijds om mededelingen op grond van een bijzondere, alleen voor mijzelf toegankelijke ervaringswijze, voor zover zulke mededelingen mogelijk en noodzakelijk zijn.”

Klik HIER voor een volledige te downloaden weergave van deze tekst, als pdf file.

EEN INLEIDING OVER  BÔ YIN RÂ VAN JEANNE VAN SETERS-ROOZENDAAL

[…] “In alle stilte is in de eerste decennia van de vorige eeuw een getuigenis van diep-geestelijk ervaren ontstaan, die werd vastgelegd in een indrukwekkende reeks boeken en schilderijen. Een boodschap, die de ‘leer van de mens’ omvat, zoals die in bijna alle religies al of niet duidelijk herkenbaar is, maar die nog nooit zo helder en in haar totaliteit werd uitgebeeld.”

Klik HIER voor een volledige te downloaden weergave van deze tekst, als pdf file.