“Wat je ook mag bezitten, altijd zal je innerlijke bezit zich naar buiten toe openbaren.”

Bô Yin Râ, Geest en Vorm.  

over de stichting

 

 

De stichting BôYinRâ heeft drie functies:

 

1. Vertaling in hedendaags Nederlands.

De stichting zorgt ervoor dat de boeken van Bô Yin Râ in hedendaags Nederlands vertaald worden en verkrijgbaar zijn. Met grote zorg wordt getracht te voldoen aan de complexe eisen die de auteur daaraan stelt. Na vertaling worden de boeken door onze vaste uitgever gedrukt en aangeboden. De laatste jaren zijn er ook digitale vormen waarin het leerwerk verschijnt.

2. Verspreiding.

De stichting zorgt, in samenwerking met de uitgever, dat potentiële lezers het leerwerk kunnen vinden middels de reguliere uitgeverskanalen en digitale media zoals advertenties, nieuwsbrief en website. Ook hier handelt de stichting in lijn met wat Bô Yin Râ gezegd heeft daarover.

Met nadruk waarschuwt hij tegen missioneringwerk: de boeken vinden vanzelf hun weg. Door het werk te vertalen en aan te bieden (digitaal en/of in gedrukte vorm) wordt het gevonden door degenen die er op een gegeven moment voor open staan.

3. Schatbewaarder

Meerdere malen merkt Bô Yin Râ op dat zijn werk voor latere generaties dan de zijne is geschreven. Dat betekent dat zijn nalatenschap beheerd moet worden, zodat ook toekomstige generaties er over kunnen beschikken.

In die zin is de stichting ook ‘schatbewaarder’. Bij deze rol hoort ook het bijdragen aan het behoud en de bereikbaarheid van de schilderijen van Bô Yin Râ en zijn laatste woning, Villa Gladiola.

4. Boeken doneren

Wie boeken overheeft of weg wil doen kan die doneren aan ‘de Boekenvriend’ te Albergen.
_______

Hoewel het werk van de stichting grote zorgvuldigheid vraagt en daarmee intensief is, is de omvang van onze doelstelling beperkt. De stichting houdt zich bijvoorbeeld niet bezig met het geven van voorlichting, het organiseren van ontmoetingen tussen lezers en dergelijke taken.

Het vertalen en verspreiden van het leerwerk staat centraal. Dit komt ook tot uiting in de officiële naam van de stichting: ‘Stichting tot het bevorderen van de uitgave van de werken van Bô Yin Râ’.

Doneren

Het werk van de stichting wordt financieel mogelijk gemaakt door donaties. Donaties zijn zeer welkom op rekening nummer NL51INGB0003092141 t.n.v. Stichting BôYinRâ. Vermeld hierbij indien gewenst uw postadres en e-mail adres voor correspondentie.

Contact

Bestuur en correspondentie adres

Vanaf 1 Maart 2022 bestaat het bestuur van de stichting BôYinRâ uit 2 personen, namelijk:

  • Oda de Wit, voorzitter
  • Rolf Lanting, secretaris en penningmeester

Het correspondentieadres is vanaf heden:

Rolf Lanting
Heinkuitenstraat 21
1391 VN Abcoude
Tel. 0636030382 

Het mailadres van de stichting is: contact@boyinra.nl